طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS NRGI)Natural Resources Genebank of Iran)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
مشاهده
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS NRGI)Natural Resources Genebank of Iran)
طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS NRGI)Natural Resources Genebank of Iran) بسفارش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – واحد البرز (وزارت جهاد و کشاورزی)
گالری تصاویر محصول
 11
 11
تصاویر
بیشتر