طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS NRGI)Natural Resources Genebank of Iran)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS NRGI)Natural Resources Genebank of Iran)
طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS NRGI)Natural Resources Genebank of Iran) بسفارش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – واحد البرز (وزارت جهاد و کشاورزی)
گالری تصاویر محصول
 11
 11
تصاویر
بیشتر