طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS (طرح ملی)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS (طرح ملی)
ایجاد بانک اطلاعات هوشمند و چند رسانه ای جهت آنالیز و ارزیابی مراتع ایران و تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع ایران به تفکیک گونه های گیاهی
گالری تصاویر محصول
 11
 11
تصاویر
بیشتر