طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS (طرح ملی)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
مشاهده
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS (طرح ملی)
ایجاد بانک اطلاعات هوشمند و چند رسانه ای جهت آنالیز و ارزیابی مراتع ایران و تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع ایران به تفکیک گونه های گیاهی
گالری تصاویر محصول
 11
 11
تصاویر
بیشتر