پروژه های انجام شده

menusearch
maprun-co.com
قبلی
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
مشاهده
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
مشاهده
 سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) آبفای استان مازندران سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) آبفای استان مازندران سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) آبفای استان مازندران
طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی هوشمند آبفای استان مازندران - مبتنی بر Web
چهارشنبه یازدهم مرداد ۰۲
 سامانه اطلاعات مکانی شبکه ملی فیبر نوری (شرکت ارتباطات زیرساخت) سامانه اطلاعات مکانی شبکه ملی فیبر نوری (شرکت ارتباطات زیرساخت) سامانه اطلاعات مکانی شبکه ملی فیبر نوری (شرکت ارتباطات زیرساخت)
طراحی و پیاده سازی سامانه GIS و WebGIS یکپارچه به منظور مدیریت و ساماندهی حجم زیادی از داده های مکانی و توصیفی جهت انجام  و تجزیه و تحلیلهای آماری و GIS و تصمیم گیری.
چهارشنبه یازدهم مرداد ۰۲
 لیست پروژه های انجام شده لیست پروژه های انجام شده لیست پروژه های انجام شده
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت مکان پردازان
یکشنبه چهاردهم خرداد ۹۶
 سیستم جامع دریایی بنادر ایران ( WebGIS بولتن روزانه دریایی) سیستم جامع دریایی بنادر ایران ( WebGIS بولتن روزانه دریایی) سیستم جامع دریایی بنادر ایران ( WebGIS بولتن روزانه دریایی)
سامانه GIS تحت وب به منظور جانمایی شناورهای مستقر در بنادر ایران از بدو ورود به بندر، بررسی وضعیت و موقعیت آنها در بندر، انجام تحلیلهای آماری، جی آی اسی، برای سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است.
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
 سامانه اطلاعات مکانی پایانه های نفتی جزیره خارک سامانه اطلاعات مکانی پایانه های نفتی جزیره خارک سامانه اطلاعات مکانی پایانه های نفتی جزیره خارک
اهداف کلی عبارتند از: 1- مدیریت تعمیر و نگهداری 2- کنترل، نظارت و امنیت منطقه 3- عملیات بارگیری و ردیابی شناورها : 4- مسیریابی شناورها 5- تخصیص اسکله ها 6- محاسبه زمان عملیات بارگیری و تخلیه و ...
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶