لیست پروژه های انجام شده

menusearch
maprun-co.com
قبلی
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
مشاهده
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
مشاهده
یکشنبه چهاردهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
لیست پروژه های انجام شده
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت مکان پردازان در جدول زیر قابل مشاهده است. برای جزییات بیشتر بر روی عنوان پروژه ها کلیک کنید.
ردیفعنوان پروژهکارفرماتوضیحات
1سامانه اطلاعات جغرافیایی پایانه های نفتی جزیره خارکوزارت نفتایجاد سامانه اطلاعات مناسب جهت ذخیره و نگهداری اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط، به منظور نمایش و انجام تجزیه و تحلیلهای GIS ی، مدیریتی و آماری بر روی اطلاعات نقشه برداری شده
2طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی آبفای شهر تهران (تامین و تصفیه) AT-GISشرکت تامین و تصفیه آب تهرانطراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی شهر تهران
3سامانه اطلاعات مکانی شهر اراکشهرداری اراکایجاد سامانه GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی و انواع تحلیلهای GIS‌ و آماری.
4
سیستم جامع دریایی بنادر ایران(WebGIS بولتن روزانه دریایی)
سازمان بنادر و دریا نوردیایجاد سامانه GIS تحت وب به منظور جانمایی شناورهای مستقر در بنادر ایران از بدو ورود به بندر، بررسی وضعیت و موقعیت آنها در بندر، انجام تحلیلهای آماری، GISی و ....
5طراحی و پیاده سازی سیستم WebGIS معادن استان سیستان و بلوچستانوزارت صنایع و معادن استان سیستان و بلوچستاننمایش نقشه واطلاعات معادن استان بر روی اینترنت بدون نیاز به نصب هیچ برنامه جانبی
6طراحی و پیاده سازی سامانه GIS معادن استان سیستان و بلوچستانوزارت صنایع و معادن استان سیستان و بلوچستانایجاد سامانه اطلاعاتی GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی.
7سامانه GIS سازمان جهاد کشاورزی استان زنجانسازمان جهاد کشاورزی استان زنجانایجاد سامانه GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی و انواع تحلیلهای GIS‌ و آماری.
8طراحی و پیاده سازی سامانه GIS داده های متنی شهر تهرانشرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (TGIS)ایجاد سامانه اطلاعاتی GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف یکپارچه سازی اسامی اماکن، آوانگاری و...
9سامانه اطلاعات جغرافیایی بنادر امام خمینی ،‌ شهید رجائی، خرمشهر و انزلی
(بصورت مجزا و اختصاصی برای هر بندر)
سازمان بنادر و دریا نوردیایجاد سامانه اطلاعات مناسب جهت ذخیره و نگهداری اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط، به منظور نمایش و انجام تجزیه و تحلیلهای GIS ی، مدیریتی و آماری بر روی اطلاعات نقشه برداری شده
10طراحی و پیاده سازی سیستم GIS خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر (SEA_GIS)نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایرانتهیه نقشه های الکترونیکی مطابق جدیدترین مدل بانک اطلاعاتی از نقشه های کاغذی، بانکهای اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی مربوط و به روز رسانی سریع اطلاعات.
11طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شبکه تأسیسات آب منطقه غرب استان تهران (اسلامشهر)شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران – مدیریت حوادث 122طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت مدیریت حوادث 122 بصورت هوشمند با قابلیت تحلیلهای GIS و مسیر یابی.
12طراحی و پیاده سازی سامانه GIS توسعه سد آزادشرکت توسعه منابع آب و نیروایجاد سامانه اطلاعاتی GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی
13طراحی و پیاده سازی سیستم GIS زمین شناسی ایرانسازمان زمین شناسیایجاد سامانه اطلاعاتی GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی
14طراحی و پیاده سازی سیستم GIS پتروشیمی بندر امام خمینیوزارت نفتایجاد سامانه اطلاعاتی GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی.
15طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی جرائم و حوادثمعاونت اجتماعی نیروی انتظامی (واحد داده های اجتماعی پلیس).ایجاد سامانه اطلاعاتی متمرکز جهت درج اطلاعات کلیه کلانتری ها به منظور انجام تحلیلهای آماری و GIS ی
بررسی و تحلیل جرائم مختلف به منظور پیش بینی و تعیین نقاط جرم خیز و حادثه خیز و همچنین تهیه نقشه جرم
 سامانه اطلاعات مکانی شبکه توزیع نیروی برقتوانیرایجاد سامانه اطلاعاتی GIS بصورت تحت شبکه جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی و انواع تحلیلهای GIS‌
16طراحی و پیاده سازی سیستم GIS تأسیسات سایت منطقه ویژه پتروشیمی (پارس جنوبی (فاز 1)شرکت ملی نفت ایرانایجاد سامانه اطلاعاتی GIS جهت اهداف کنترل، نظارت، مدیریت و برنامه ریزی
17طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شبکه تأسیسات آب شهر تهران (مناطق ششگانه)شرکت آبفای مناطق ششگانه شهر تهرانایجاد سیستم GIS جهت درج داده های مکانی مربوط به تاسیسات آبی به منظور:
- ویرایش و به روز رسانی نقشه های موجود
- انجام تحلیلهای آماری و GIS ی
18طراحی و پیاده سازی بخش GIS بانک اطلاعات سازمان میراث فرهنگیسازمان میراث فرهنگی و گردشگریایجاد سیستم GIS جهت درج داده های مکانی مربوط به آثار تاریخی ایران
پیاده سازی در محیط ArcReader با قابلیت :جستجوی و پرس وجوی ابنیه ها تاریخی ونمایش عکس، فیلم و ...
19طراحی و پیاده سازی سیستم GIS (Marine environment GIS)سازمان محیط زیست (دفتر محیط زیست دریایی)بررسی تغییرات زیستگاههای حساس دریایی، آبسنگهای مرجانی ،جنگلهای حرا و علف های دریایی.
20طراحی و پیاده سازی سیستم GIS استان مازندران (MZ GIS)دفتر تقسیمات کشوری استان مازندران (وزارت کشور)ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی استان و ثبت کلیه اطلاعات شهرستانها، شهرها، بخش ها، روستا ها و آبادیها جهت انجام برنامه ریزی شهری و...
21طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه امور تشریفات وزارت نفتدفتر تقسیمات کشوری استان مازندران (وزارت کشور)مدیریت و برنامه ریزی بخشهای مختلف واحد امور تشریفات.
بررسی عملکرد واحد امور تشریفات و انجام امور محوله بصورت کامپیوتری. به همراه قابلیت تهیه گزارش های فاکتوریلی و ارسال خروجی های مختلف
22طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه امور مأموریتهای خارجی وزارت نفتوزارت نفت - اداره کل تشریفات و امور کارکنان خارجیمدیریت و برنامه ریزی واحد امور مأموریتها
بررسی عملکرد واحد امور مأموریتها و انجام امور محوله بصورت کامپیوتری. به همراه قابلیت تهیه گزارش های فاکتوریلی و ارسال خروجی های مختلف
23طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه امور کارکنان خارجی وزارت نفتاداره کل تشریفات و امور کارکنان خارجی وزارتمدیریت و برنامه ریزی واحد امور کارکنان خارجی.
بررسی عملکرد واحد امور کارکنان خارجی و انجام امور محوله بصورت کامپیوتری. به همراه قابلیت تهیه گزارش های فاکتوریلی و ارسال خروجی های مختلف
24طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS (طرح ملی)مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (وزارت جهاد و کشاورزی)ایجاد بانک اطلاعات هوشمند و چند رسانه ای جهت آنالیز و ارزیابی مراتع ایران و تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع ایران به تفکیک گونه های گیاهی
25طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GISمؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – واحد البرز (وزارت جهاد و کشاورزی)بانک اطلاعات ژن های گیاهی بومی و غیر بومی ایران با قابلیت تحلیلهای GIS
26طراحی و پیاده سازی سیستم عملکرد آزمایشگاههای مهندسی پزشکی مؤسسه استانداردمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (واحد کرج)محاسبه کیفیت استاندارد کالاهای پزشکی بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده و تهیه گزارشهای مختلف از کیفیت محصولات تحت استاندارد سازمان
27طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات عملکرد گزینش دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجثبت و نگهداری مشخصات و سوابق گزینشی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و تهیه گزارشهای دوره ای
28طراحی و پیاده سازی نرم افزار خواص و کاربرد گیاهان دارویی در صنعت داروسازی
با همکاری جناب آقای دکتر صانعی.م (استاد و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهرشهر)‌ و آقای مهندس کمالی نژاد (داروساز).ارائه خواص و کاربرد گیاهان دارویی در صنعت داروسازی
 
گالری تصاویر محصول
 11
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر