سیستم جامع دریایی بنادر ایران ( WebGIS بولتن روزانه دریایی)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
یکشنبه چهاردهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
سیستم جامع دریایی بنادر ایران ( WebGIS بولتن روزانه دریایی)
هدف:
 ایجاد سامانه GIS تحت وب به منظور جانمایی شناورهای مستقر در بنادر ایراناز بدو ورود به بندر، بررسی وضعیت و موقعیت آنها در بندر ، انجام تحلیلهای آماری، GISی و ... .

مشخصات فنی:
1-    نرم افزار پایه جهت به روز رسانی وویرایش نقشه ها :  ArcGIS 10.2
2-    وب سرویس : ArcGIS Server 10.2
3-    پلتفرم وب : SilverLight 5
4-    زبان برنامه نویسی : C#
5-    پایگاه داده  SQL-Server 2008
6-    رابط پایگاه داده : SDE 
7-    مدل داده : Geodatabase

برخی قابلیتهای عمومی :
1-    روشن و خاموش کردن لایه های اطلاعاتی
2-    جابجایی بر روی نقشه که کاربر می تواند با حرکت ماوس نقشه را حرکت دهد.
3-    بزرگنمایی و کوچکنمایی روی نقشه که کاربر می تواند در صورت نیاز نقشه را در مقیاسهای بزرگتر و کوچکتر ببیند.
4-    Query: انجام انواع پرسو جو های ترکیبی از اطلاعات توصیفی ، جستجو و نمایش عوارض یافت شده در نقشه.
5-    گزارشگیری و رسم نمودار بر روی نتایج  و چاپ آنها.
6-    Identify : کلیک بر روی عوارض جهت نمایش اطلاعات توصیفی آنها.
7-    انجام محاسبات آماری و رسم نمودارها و جداول آماری مختلف.
8-    رفتن به مختصات خاصی بر روی نقشه که کاربر با داشتن مختصات جغرافیایی یک نقطه می تواند آن نقطه را بر روی نقشه پیدا کند.

برخی قابلیتهای تخصصی :
1-    بررسی و جانمایی شناور های موجود در  هر بندر بصورت آنلاین .
2-    جستجوی یک شناور خاص و بررسی وضیت فعلی آن در بندر.
3-    ردیابی و مکانیابی هر شناور  و بررسی وضعیت قرارگیری آن در زمانهای مختلف. و فعالیتهای انجام گرفته و ...
گالری تصاویر محصول
 11
تصاویر
بیشتر