طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات عملکرد گزینش دانشگاه آزاد اسلامی

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
یکشنبه چهاردهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعات عملکرد گزینش دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت و نگهداری مشخصات و سوابق گزینشی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و تهیه گزارشهای دوره ای
گالری تصاویر محصول
 11
 11
تصاویر
بیشتر