طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شبکه تأسیسات آب شهر تهران (مناطق ششگانه)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
مشاهده
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شبکه تأسیسات آب شهر تهران (مناطق ششگانه)
ایجاد سیستم GIS جهت درج داده های مکانی مربوط به تاسیسات آبی به منظور:
- ویرایش و به روز رسانی نقشه های موجود
- انجام تحلیلهای آماری و GIS ی.
گالری تصاویر محصول
 11
تصاویر
بیشتر