طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شبکه تأسیسات آب شهر تهران (مناطق ششگانه)

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سیستم GIS شبکه تأسیسات آب شهر تهران (مناطق ششگانه)
ایجاد سیستم GIS جهت درج داده های مکانی مربوط به تاسیسات آبی به منظور:
- ویرایش و به روز رسانی نقشه های موجود
- انجام تحلیلهای آماری و GIS ی.
گالری تصاویر محصول
 11
تصاویر
بیشتر