طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی جرائم و حوادث

menusearch
maprun-co.com
قبلی
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
مشاهده
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
افزونه Easy Map Tools for ArcGIS Desktop
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی جرائم و حوادث
ایجاد سامانه اطلاعاتی متمرکز جهت درج اطلاعات کلیه کلانتری ها به منظور انجام تحلیلهای آماری و GIS ی.
بررسی و تحلیل جرائم مختلف به منظور پیش بینی و تعیین نقاط جرم خیز و حادثه خیز و همچنین تهیه نقشه جرم
گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر