طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی جرائم و حوادث

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
شنبه سیزدهم خرداد ۹۶
(0)
(0)
طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی جرائم و حوادث
ایجاد سامانه اطلاعاتی متمرکز جهت درج اطلاعات کلیه کلانتری ها به منظور انجام تحلیلهای آماری و GIS ی.
بررسی و تحلیل جرائم مختلف به منظور پیش بینی و تعیین نقاط جرم خیز و حادثه خیز و همچنین تهیه نقشه جرم
گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر