لیست دوره های آموزشی در حال برگزاری شرکت

menusearch
maprun-co.com
قبلی
آموزش
آموزش
مشاهده
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
طراحی و پیاده سازی بیش از 40 پروژه GIS و WEBGIS
مشاهده
خدمات شرکت
خدمات شرکت
مشاهده
(0)
(0)
لیست دوره های آموزشی در حال برگزاری شرکت
لیست دوره های دوره های آموزشی
 
ردیفعنوان دورهتاریخ شروع دورهمدت(ساعت)سرفصلرزروشهریه(تومان)
1 ArcGIS مقدماتیرسیدن به حد نصاب32مشاهده سرفصلرزرو 250,000
2 ArcGIS پیشرفتهرسیدن به حد نصاب32مشاهده سرفصل رزرو300,000
3 ArcObjects مقدماتی (C#/VB)رسیدن به حد نصاب32مشاهده سرفصل رزرو500,000
4 ArcObjects پیشرفته
(C#/VB)
رسیدن به حد نصاب32مشاهده سرفصل رزرو600,000
5WebGISرسیدن به حد نصاب32مشاهده سرفصل رزرو600,000
6برنامه نویسی C#رسیدن به حد نصاب40مشاهده سرفصل رزرو300,000
7برنامه نویسی VB.NETرسیدن به حد نصاب40مشاهده سرفصل رزرو300,000